Oferta

Gabinet oferuje:

Diagnozę
Terapię
Konsultacje
Poradnictwo
 
Pracujemy z osobami z następującymi zaburzeniami (rozwiń)
– opóźniony i zaburzony rozwój mowy,
– wady wymowy i zaburzenia artykulacji,
– mózgowe porażenie dziecięce,
– Zespół Downa,
– Wady i zespoły genetyczne,
– zaburzenia neurologiczne i choroby neurologiczne,
– autyzm ( w trakcie lub po terapii pedagogiczno- psychologicznej)
– Zespół Aspergera,
– wady anatomiczne twarzoczaszki,
– dysfagia i problemy żywieniowe,
– upośledzenie umysłowe,
– osoby niewidome i niedowidzące,
– afazja,
– dyzartria,
– zaburzenia funkcji pokarmowych u noworodków , niemowląt i małych dzieci – ssanie, żucie, połykanie,
– asymetria twarzy

Zakres i cennik usług oferowanych w gabinecie dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Jednostkowa sesja
terapii logopedycznej może trwać od 30 do 60 minut
Diagnoza logopedyczna
(pierwsza wizyta) trwa ok. 60 minut i obejmuje szczegółowy wywiad, badanie, poradę i wstępne zalecenia do terapii
Konsultacja logopedyczna
(kolejna wizyta) trwa ok. 60 min obejmuje ocenę aktualnego stanu pacjenta , przeprowadzenie terapii i opracowanie programu terapii do domu

Zapraszam do współpracy przedszkola, żłobki, szkoły, fundacje i inne instytucje.