GLOTTODYDAKTYKA

Glottodydaktyka to metoda edukacji dzieci, której celem jest dobre przygotowanie do nauki szkolnej – czytania i pisania. Jej twórcą jest prof. Bronisław Rocławski, który uważa, że edukację językową należy rozpocząć od pojawienia się dziecka na świecie. Zabawy z literakami można wprowadzać już w drugim roku życia, a naukę czytania w trzecim. W jej programie znajdują się ćwiczenia analizy i syntezy fonemowej i sylabowej wyrazów, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy na orientację w schemacie ciała i przestrzeni, percepcji wzrokowej i słuchowej, usprawnianie aparatu artykulacyjnego – prawidłowa realizacja głosek w izolacji, różnicowanie głosek opozycyjnych np. dźwięczne – bezdźwięczne, podział głosek na samogłoski i spółgłoski. Terapia oparta jest na wspaniałej zabawie z wykorzystaniem klocków LOGO. Nauka czytania w metodzie profesora Rocławskiego odbywa się metodą ślizgania.