METODA WARNKEGO

NOWOŚĆ! Pierwsza wizyta GRATIS!

Metoda Warnkego – to nowoczesna metoda terapeutyczna, w której terapeuta pracuje z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Przeznaczona jest dla dzieci mających trudności w szkole i w przedszkolu, a w szczególności zaburzenia w czytaniu i pisaniu, dlatego też z powodzeniem stosowana jest u uczniów z dysleksją i dysortografią. Z metody tej korzystają również osoby z zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo – ruchowej, opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami artykulacji. Metoda Warnkego opiera się na różnorodnym i szczegółowo opracowanym programie terapii stymulującym wiele zmysłów. Urządzenie wykorzystywane podczas zajęć zawiera zestaw programów treningowych przypominających gry, które usprawniają podstawowe funkcje przetwarzania spostrzeżeń w odniesieniu do zmysłu słuchu, wzroku i funkcji ruchowych. Wystarczy kilka miesięcy treningu, aby już uzyskać znaczną poprawę. Regularny trening wpływa pozytywnie na szereg umiejętności szkolnych, takich jak: rozumienie mowy, poprawna artykulacja, poziom koncentracji uwagi, tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem, pisownia i wiele innych. Terapia metodą Warnkego przyczynia się do lepszej synchronizacji obu półkul przez aktywowanie istniejących, ale nie funkcjonujących włókien nerwowych, w stosunkowo krótkim czasie. Zadaniem dziecka jest prawidłowa reakcja na odpowiednio dobrane bodźce wzrokowe i słuchowe. W miarę poprawnego wykonywania zadań ich trudność stopniowo wzrasta dostosowując się do umiejętności dziecka.