METODA DOBREGO STARTU

Metoda Dobrego Startu – jest to metoda skupiona na terapii wzrokowo-słuchowo-kinestetyczno-ruchowej, autorem jest psycholog prof. Marta Bogdanowicz. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr. Metoda sprzyja rozwojowi procesu czytania i pisania. Sprawia, że umiejętności te zaczynają ze sobą współgrać. Jest to stymulacja polisensoryczna, która ma ogromny i pozytywny wpływ na rozwój każdego dziecka. Metoda ta jest szczególnie kierowana do dzieci w wieku przedszkolnym z opóźnionym rozwojem mowy, o niższej sprawności intelektualnej, a zwłaszcza dzieci z ryzykiem dysleksji oraz uczniów z dysleksją w okresie nauczania wczesnoszkolnego. Program zajęć obejmuje: ćwiczenia orientacyjno – porządkowe, orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni, ćwiczenia językowe, a następnie ruchowe, ruchowo – słuchowe i ruchowo – słuchowo – wzrokowe. Terapia ta prowadzi do usprawnienia uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki. Metoda składa się z dwóch części: piosenki do wzorów graficznych – „Piosenki do rysowania” – zestaw ćwiczeń dla najmłodszych dzieci do wspierania rozwoju, jak i dzieci opóźnionych w rozwoju oraz piosenki na literki tzw. „Alfabet piosenek”.