Metody pracy

W terapii logopedycznej istnieje wiele, różnorodnych metod. Jednak nie ma jedynej, uniwersalnej terapii. Znajomość wielu metod pozwoli terapeucie wybrać właściwą i skuteczną dla danego pacjenta. Każdy z nas jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Nasza różnorodność wyklucza złoty środek.

Wybierz rodzaj metody z rozwijanej listy.