O mnie

Nazywam się Małgorzata Zielińska-Burek. Jestem logopedą, neurologopedą, specjalistą wczesnej terapii i interwencji logopedycznej, certyfikowanym terapeutą metody czaszkowo-krzyżowej i metody Padovan. Od wielu lat moją pasją i profesją jest pomoc osobom dotkniętym problemami zaburzeń rozwoju mowy, artykulacji, funkcji pokarmowych, nieprawidłowościami w funkcjonowaniu układu orofacjalnego. Pracuję z dziećmi z uszkodzeniami CUN, zespołami genetycznymi, zaburzeniami zachowania, opóźnionym rozwojem mowy, wadami w budowie twarzoczaszki, dysfagią, z wadami wymowy i artykulacji, problemami żywieniowymi.
W terapii logopedycznej wykorzystuję moje bogate doświadczenie, które zdobyłam w ciągu ponad 25- letniej praktyki zawodowej. Dla każdego pacjenta układam indywidualny plan terapii dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Staram się, aby terapia logopedyczna była ciekawą przygodą.

WYKSZTAŁCENIEKURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJEDOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
 • Magister filologii polskiej – Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Gdański
 • Logopeda – Podyplomowe Studium Logopedyczne, Wydział Humanistyczny Zakład Logopedii, Uniwersytet Gdański
 • Neurologopeda – Podyplomowe Studia Logopedyczne, Wydział Filologiczno- Historyczny Zakład Logopedii, Uniwersytet Gdański
 • Certyfikowany terapeuta Metody Cranio – Sacral Health Academy Toronto
 • Certyfikowany terapeuta Metody Padovan – Pro-Sinapse Nucleo Didatico Padovan Sao Paulo Brasil
 • Szkolenie I stopnia metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metodyka muzykowania z dziećmi i dorosłymi niepełnosprawnymi profesora Detlefa Cramera z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie
 • Profilaktyka logopedyczna – MEN, dr E. Stecko
 • Terapia logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – MEN, dr E.Stecko
 • Certyfikat – międzynarodowe uprawnienia do pracy z dziećmi i dorosłymi metodą Komunikacji Symbolicznej Bliss – Filia Blissymbolics Communication International – Toronto Kanada.
 • Wielospecjalistyczna terapia dzieci z rozszczepami – MEN
 • Diagnoza i terapia jąkania – MEN
 • Kinezjologia Edukacyjna wg Paula Denisona z zakresu Gimnastyki Mózgu – MEJ
 • Komputer i logopedia-samodzielne tworzenie „komputerowych pomocy logopedycznych” – PTL
 • Wczesna Diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem Metody Castillo Moralesa – dr Anna Regner i dr Bożena Dołyk – CMPPP Warszawa
 • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego. Diagnoza i usprawnianie – mgr Marlena Kurowska – CMPPP Warszawa
 • Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju u dzieci do trzeciego roku życia-mgr Bożenna Odowska – Szlachcic- CMPPP Warszawa
 • Niedokształcenie mowy – afazja rozwojowa E. Drewniak-Wołosz i A. Paluch
 • Diagnoza okulistyczna i funkcjonalna niedowidzenia u dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością – lek. med. Anna Budzyńska- Sildatke
 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe – Wczesna interwencja behawioralna dzieci z autyzmem, Uniwersytet Gdański
 • Międzynarodowa Konferencja – SLI- Specyficzne Zaburzenia Językowe. IBE Warszawa
 • Problemy żywieniowe w dzieciństwie. Dysfagia dziecięca. Badanie – ocena – interwencja – wg NDT Bobath
 • METODA KRAKOWSKA

 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu – dr Marta Korendo-Yoda
 • Terapia neurobiologiczna prof. Jagoda Cieszyńska-Yoda
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania mgr Katarzyna Sedivy-Yoda
 • TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA – CERTYFIKAT

 • Certificate – CranioSacral Therapy level I – Health Academy Toronto
 • Certificate – CranioSacral Therapy Level II – Health Academy Toronto
 • METODA WARNKEGO

 • Certyfikat – Metoda Warnkego – BioMed Wrocław
 • METODA PADOVAN – CERTYFIKAT

 • METODY PADOVAN Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Moduł I, Pro – Sinapse Nucleo Didatico Padovan Sao Paulo Brasil
 • METODY PADOVAN Neurofunkcjonalnej Reorganizacji Moduł II Funkcje orofacjalne
 • Metody Padovan Neurofunkcjonalnej Reorganizacji , Moduł III, Okluzja, zaburzenia mowy i zaburzenia artykulacji,Pro Sinapse – Nucleo Didatico Padovan, Sao Paulo , Brasil
 • 1990-1992 Specjalistyczne Przedszkole dla Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Gdańsk
 • Od 1991 do dziś – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI Gdańsk i Gdynia
 • Od 1998 do dziś Prywatny Gabinet Logopedyczny, Gdyni
 • Od 2008 do dziś Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niewidomych i Niedowidzących. Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi LASKI Oddział Gdańsk Sobieszewo
 • Wykładowca:
  – Uniwersytet Gdański – Podyplomowe Studia Wczesnej Interwencji Logopedycznej,
  – Oświata – Lingwista. Nadbałtyckie Centrum Edukacji. Gdańsk
  – Fundacja „Fonia”
  – Kursy doskonalenia zawodowego – współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami na terenie Polski