METODA AUTORSKA

Moja autorska metoda terapii wynikająca z wieloletniej praktyki i doświadczenia zawodowego dostosowana jest do indywidualnych potrzeb pacjenta. Obejmuje ona wczesną terapię i interwencję logopedyczną dedykowaną najmłodszym dzieciom – noworodkom i niemowlętom. Ma charakter terapii i profilaktyki. Polega na poradnictwie, dyskretnej stymulacji, obserwacji, rozwijaniu systemu językowego, usprawnianiu pracy układu orofacjalnego i funkcji pokarmowych. Starsi pacjenci, po wnikliwej obserwacji, diagnozie i opracowaniu indywidualnego programu terapii, objęci są systemową stymulacją logopedyczną. Jej wszechstronność polega na różnorodności ćwiczeń i pracy na wielu zmysłach.