METODA PADOVAN

Twórczynią metody jest Brazylijka – Beatriz Alves de Ednair Padovan – ortodonta i logopeda, która swoją pracę nad metodą rozpoczęła w 1972 roku. Obecnie jej badania naukowe i praktykę kontynuuje córka – Sonia Padovan – neurolog dziecięcy. Metoda neurofunkcjonalnej reorganizacji wg Beatrice Padovan zakłada, że w procesie terapii należy powtórzyć kolejne fazy neuroewolucyjnych wzorców rozwoju ruchowego, motoryki małej, pracy gałek ocznych, oddechu, słuchu, połykania , funkcji pokarmowych (ssanie i żucie). Dają one podstawę do rozwoju funkcji mowy (nadawanie przez prawidłowe ruchy aparatu artykulacyjnego) i myślenia. Terapia Padovan integruje pracę całego systemu nerwowego przez co zwiększa jego wydajność. Dochodzi do współpracy i połączenia trzech podstawowych sfer – RUCHU, MYŚLENIA I MOWY. W procesie terapii następuje odzyskanie brakujących umiejętności. Ćwiczeniom towarzyszy stymulacja słuchu poprzez śpiew i recytację wierszyków.

Metoda jest bardzo skuteczna w leczeniu następujących zaburzeń:

 • zaburzenia artykulacji
 • zaburzenia rozwoju mowy
 • zaburzenie rozumienia mowy
 • opóźniony rozwój mowy
 • dysgramatyka
 • zaburzenia pracy układu orofacjalnego
 • rozszczepy wargi i podniebienia
 • zaburzenia głosu
 • zaburzenia neurologiczne, np.: mózgowe porażenia dziecięce, udary, dysartria, apraksja mowy, dysfagia
 • dysleksja i dysgrafia
 • ADHD
 • niepełnosprawność intelektualna

Zobacz także: http://padovan.pl