METODA KRAKOWSKA

Metoda Krakowska polega na stymulacji rozwoju intelektualnego dziecka. Jej autorką jest psycholog prof. Jagoda Cieszyńska.
Obejmuje między innymi:

  • terapię słuchową,
  • terapię wzrokową,
  • symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania,
  • stymulację funkcji lewej półkuli mózgu,
  • naśladownictwo mowy przy pomocy gestów artykulacyjnych i torowania głosek,
  • ćwiczenia kategoryzacji,
  • ćwiczenia myślenia przyczynowo-skutkowego i sytuacyjnego